Best practices

13

< Terug naar overzicht

OOG VOOR DE WERKNEMER

Men zegt vaak dat de mensen het meest waardevolle bezit van een bedrijf vormen en de kern zijn van een succesvol duurzaamheidsbeleid. Verhuurbedrijven streven ernaar hun werknemers veilige, gezonde en stimulerende arbeidsplaatsen te bieden.

Aanbevolen acties voor verhuurbedrijven:

  • Voorzie in veiligheidsinstructies en -training.
  • Zet een veiligheidsrapportagesysteem op en gebruik preventieve maatregelen. 
  • Stimuleer loopbaanontwikkeling door te voorzien in training en coaching.  
  • Ontwikkel een bedrijfscultuur die zich inzet voor gendergelijkheid en verscheidenheid
  • Betrek de werknemers van ieder niveau in uw business en luister naar hun ideeën, bv. door een medewerkersonderzoek te verrichten.
  • Ondersteun werknemers in hun ambitie om een gezonde levensstijl aan te houden.