BEST PRACTICES: Reputatiemanagement en bedrijfsethiek

15

< Terug naar overzicht

Bedrijfsethiek

Het succes van een onderneming wordt niet alleen gemeten aan haar economische groei. Sociale en ethische waarden nemen een steeds belangrijkere plaats in. Door hun ethische standaarden te bepalen, bepalen verhuurbedrijven hun verplichtingen en taken ten aanzien van de klanten, leveranciers, werknemers en de maatschappij in het algemeen. Gemeenschappelijke thema's in de ethische standaarden omvatten belangenconflicten, mensenrechten, politieke bijdragen en het aanvaarden van geschenken.

Aanbevolen acties voor verhuurbedrijven

  • Ontwikkel een gedragscode om het management en de werknemers aan te moedigen om beter onderbouwde beslissingen te nemen op grond van de overtuigingen en standpunten van het bedrijf ten aanzien van bedrijfspraktijken in de verhuurindustrie. 
  • Neem deel aan initiatieven op het gebied van welzijn, door het verlenen van financiële, logistieke of andere vormen van ondersteuning.
  • Breng interne communicatie en soortgelijke initiatieven tot stand om de ethische waarden van de verhuursector te bevorderen.
  • Overleg met uw leveranciers en bespreek uw bedrijfsnormen. Dit kan tot duurzamere oplossingen leiden.