Onze visie

3

IS DUURZAAMHEID OOK ECONOMISCH GEZIEN GUNSTIG VOOR VERHUUR­BEDRIJven?

Door duurzamer te worden, verminderen verhuurbedrijven niet alleen hun impact op het milieu en de maatschappij, maar helpen ze ook hun eigen business, door middel van:

Verhoogd concurrentievermogen

Klanten van verhuurbedrijven, aannemers en de industrie in het algemeen leggen vaak hun duurzaamheidsbeleid aan verhuurbedrijven op. 
Verhuurbedrijven kunnen deel gaan uitmaken van hun favoriete leveranciers als zij aan de criteria hiervan voldoen.

Kostenbesparing

Hoe energie-efficiënter een bedrijf is, des te minder geeft het aan elektriciteit of brandstof uit.

Nieuwe kansen creëren

Ook de klanten van verhuurbedrijven streven ernaar hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Als deskundige op het gebied van materieel en logistiek, kunnen verhuurbedrijven de klant bijstaan door diensten en oplossingen te bieden om deze doelstellingen te bereiken.

Klaar zijn voor de toekomst

Verhuurbedrijven hebben grondstoffen nodig voor hun materieel en werkzaamheden: metaal, rubber, brandstof, enz. Door materiaal opnieuw te gebruiken en te recyclen, kunnen verhuurbedrijven hun activiteiten beschermen tegen schaarste en prijsverhogingen.