BEST PRACTICES: Mensen, veiligheid en zorg

14

< Terug naar overzicht

Oog voor de werknemer

De werknemers zijn het meest waardevolle bezit van iedere onderneming. Ook vormen zij de kern van ieder succesvol duurzaamheidsbeleid. Verhuurbedrijven vormen geen uitzondering op deze regel en streven ernaar hun werknemers veilige, gezonde en stimulerende arbeidsplaatsen te bieden.

Aanbevolen acties voor verhuurbedrijven:

  • Organiseer periodiek onderzoeken naar de tevredenheid van de klant en de werknemer (met betrekking tot hun welzijn op de plaats van arbeid).
  • Bevorder een gezonde levensstijl onder de werknemers door middel van outdoor activiteiten, sport, teambuilding-evenementen, vergoedingen op het gebied van de gezondheidszorg, enz.
  • Stimuleer loopbaanontwikkeling door te voorzien in training en coaching.  
  • Ontwikkel een bedrijfscultuur die zich inzet voor gendergelijkheid en verscheidenheid
  • Betrek de werknemers van ieder niveau in uw business en luister naar hun ideeën, bv. door een medewerkersonderzoek te verrichten.
  • Zorg minstens twee keer per jaar voor interne medische consulten.