NAJLEPSZA PRAKTYKA: Zarządzanie reputacją i etyka biznesu

17

< Wróć do przeglądu

ETYKIETY, CERTYFIKATY I AKREDYTACJE

Wzrastająca liczba przedsiębiorstw wynajmu robi więcej, niż wymaga od nich prawo oraz regulaminy przetargów publicznych, dostosowując się do międzynarodowych standardów takich jak Global Compact ONZ, norma ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskowego) lub standard OHSAS 18001 (bezpieczeństwo i zdrowie pracowników). Niektóre krajowe stowarzyszenia wprowadziły ponadto własne certyfikaty.