NAJLEPSZA PRAKTYKA: Produkty odnawialne

7

< Wróć do przeglądu

PROMOWANIE FLOTY SPRZĘTU ZRÓWNOWAŻONEGO

Dzięki uważnemu wyborowi przedsiębiorstwa wynajmu mogą stworzyć flotę składającą się ze sprzętu zrównoważonego pod względem efektywności energetycznej i zasobów, korzyści związanych z końcem eksploatacji, zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia. Pozwala to przedsiębiorstwom wynajmu na wyróżnienie się w oczach już istniejących i potencjalnych klientów. 

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu 

  • Zasięganie informacji u dostawców na temat bardziej ekologicznej i bezpieczniejszej opcji produktowej. 
  • Nabycie floty spełniającej standardy emisyjne.
  • Wykazywanie i komunikowanie korzyści płynących ze zrównoważonego sprzętu do wynajmu.
    .
  • Przekazywanie klientom danych dot. emisji zanieczyszczeń wynajmowanego sprzętu. 
  • Umieszczanie etykiet na bardziej zrównoważonym sprzęcie do wynajmu.
  • Przekazywanie klientom piktogramów ostrzegających o niebezpieczeństwie oraz dokumentacji technicznej urządzeń.