NAJLEPSZA PRAKTYKA: Efektywne wykorzystanie zasobów

9

< Wróć do przeglądu

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA WODY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedsiębiorstwa wynajmu sprzętu nieustannie poszukują rozwiązań mających na celu zaoszczędzenie energii, nie tylko u klienta, ale także w ich własnych siedzibach i magazynach.

Proponowane działania dla przedsiębiorstw wynajmu 

  • Unowocześnienie starych urządzeń oświetleniowych poprzez zastosowanie elementów oświetleniowych wydajniejszych pod względem energetycznym we wszystkich filiach i oddziałach. 
  • Uwrażliwienie personelu wewnętrznego w zakresie ograniczenia zużycia wody i energii elektrycznej. 
  • Przyjęcie innych środków w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej tj. kontrole ustawień czasu, zablokowane grzejniki itd. 
  • Ograniczenie zużycia źródeł energii nieodnawialnej poprzez zastosowanie energii green i odnawialnej np. panele fotogalwaniczne.